หน้าหลัก

message user image
ด้วยโรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ได้จัดทำโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ที่สนใจได้ทดสอบความรู้ความสามารถของตนเองใน 5 รายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ

Smart Menu For My Phone