Home » ประกาศ (page 14)

ประกาศ

รับสมัครร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม

ด้วยโรงเรียนสตูลวิทยามีความประสงค์จะรับสมัครร้านขายอาหารและเ ...

Read More »

โครงการ เยาวชน เอเอฟเอส รุ่นที่ 57 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

เป็นที่ทราบทั่วกันว่า การเดินทางไปกับ “เอเอฟเอส” คือประสบการ ...

Read More »

ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา “ภูมิทายาท” ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครและดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษ ...

Read More »

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยากรภาษาจีนแบบรายเดือนเหมาจ่าย

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคร ...

Read More »