Home » ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการรับสมัครครูต่างชาติ ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2567 (Foreign Language Teacher Recruitment)

ประกาศ…รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคร ...

Read More »

การประกวดราคาก่อสร้างหอสมุดและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนสตูลวิทยา ด้วยวิธี e-Bidding”

การประกวดราคาก่อสร้างหอสมุดและแหล่งเรียนรู้โรงเรียนสตูลวิทยา ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารเรียนที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒ อาคาร

โรงเรียนสตูลวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารเ ...

Read More »

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read More »