Home » กิจกรรมครู (page 3)

กิจกรรมครู

อบรมรเทคนิคปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

โครงการห้อง​เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ SMTE โรงเรียนสตูล​วิทยา​ ...

Read More »

โครงการ stw to be number one

การอบรมพัฒนาเครือข่ายแกนนำในโรงเรียน โครงการ stw to be numbe ...

Read More »

จัดพิธีรับมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักเรียนจากผลการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยนายอรุณ โต๊ ...

Read More »

ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวพอเพียง ...

Read More »

ประเมินเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นายทินกร วราพันธ์เลิศ นักเรียนชั้น ...

Read More »

กิจกรรมค่ายผู้นำวิทยาศาสตร์​ เครือข่ายภาคใต้​ตอนล่าง

นักเรียนโครงการห้อง​เรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ SMTE ม.ปลาย เข้าร ...

Read More »

Big cleaning day

วันพุธ 16 กันยายน 2563 ตัวแทนครู โรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่วมโ ...

Read More »

มอบทุนเสมอภาค

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดพิธีรับมอบทุนเ ...

Read More »

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2563

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดประชุมประจำเดือ ...

Read More »

นักเรียนและครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยนายอรุณ โต๊ะหวั ...

Read More »