ภาพยนตร์​_๒๐๐๑๒๑_0017

x

Check Also

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผล

วารสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศจ้าง

ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

ตารงเรียนนักเรี ...

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.1,2,4,5 ปีการศึกษา 2654

การงานอาชีพ สัง ...

ประกาศประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2654 รอบสุดท้าย

การงานอาชีพ สุข ...

ยินดีกับโรงเรียนสตูลวิทยารับรางวัลนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิรินันท์ ยูโซะ ได้รับรางวัล OBEC AWARDS

โรงเรียนสตูลวิท ...

รับสมัคร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

ชื่อวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ เรื่อง เทคนิคการแยกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับผังมโนทัศน์

บทคัดย่อ ชื่อวิ ...

ชื่อวิจัย : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและกำลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ KWDL

บทคัดย่อ ชื่อวิ ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ชั้น ม.1,2,4,5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การงานอาชีพ สุข ...

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2654

การงานอาชีพ สัง ...

ประกาศจ้างครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียน ...

ประกาศซื้อหนังสือโดยวิธีคัดเลือก ประจำปี 2565

ประกาศโรงเรียน ...

การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด