Home » กิจกรรม » การแสดงระบำว่าวควาย ชุดการแสดง ทุ่งนา สู่เวหา ศิลปะแต้มฟ้าแห่งเมืองสตูลในโครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวธรณีสตูล

การแสดงระบำว่าวควาย ชุดการแสดง ทุ่งนา สู่เวหา ศิลปะแต้มฟ้าแห่งเมืองสตูลในโครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวธรณีสตูล

วันที่ 19-22 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ คุณครูจิตติมา บุญนวล ได้นำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนสตูลวิทยา ทำการแสดงระบำว่าวควาย ชุดการแสดง ทุ่งนา สู่เวหา ศิลปะแต้มฟ้าแห่งเมืองสตูลในโครงการมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวธรณีสตูล โดยมี นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์เป็นประธานในพิธีและมี นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยาร่วมกิจกรรม

x

Check Also

รางวัลห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTE) ม.ปลาย โรงเรียนสตูลวิทยา

Facebook iconFa ...

เตรียมความพร้อม HCEC

Facebook iconFa ...

รับเงิน 2,000

Facebook iconFa ...

ผลการสอบคัดเลือกเข้ารับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด Face ...

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายชื่อ Faceboo ...

การรับสมัครสอบทุนภูมิทายาทปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ใบสมัคร รายละเอ ...

ยินดีกับนักเรียน เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา

นางสาวกัญญ์วรา ...

ให้โอวาทและกำลังใจแก่นักเรียนสตูลวิทยา นางสาวกมลชนก ชนะสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน AFS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่น 60 (สิงหาคม2564- มิถุนายน 2565)

วันศุกร์ที่ 6 ส ...

ยินดีกับครูศิรินันท์ ยูโซะ

ยินดีกับครูศิริ ...

แนวทางการเปิดเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564

ประกาศโรงเรียนส ...

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ของนักเรียน ม.2-3 ม.5-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Pay in Slip ของ ...

โครงการสตูลวิทยาสู่ชุมชนและการจัดการเรียนรู้ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด Face ...

โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

Facebook iconFa ...

ยินดีกับนักเรียน ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1

Facebook iconFa ...

ตารางสอนนักเรียน 1/2564

รายละเอียดตาราง ...

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

Facebook iconFa ...

ผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.3 และ ม.6 แยกตามกลุ่มสาระ

การงานอาชีพคณิต ...

ผลการสอบแก้ตัวชั้น ม.1 2 4 5 แก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 แยกตามกลุ่มสาระ

การงานอาชีพคณิต ...

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผู้ขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับการพิจารณา โดยวิธีการคัดเลือก

Facebook iconFa ...

โรงเรียนสตูลวิทยา ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสตูลแข่งขันฟุตซอลในรอบโซนภาคใต้ตอนล่าง ในการแข่งขัน SDN FUTSAL

Facebook iconFa ...