Home » กิจกรรม » โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ฯ

โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ฯ

วันที่ 14 -19 พฤศจิกายน 2559 สหวิทยาเขตอันดามันดำเนินโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ฯ       สำหรับโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ม.6 และนักเรียน ม.3 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้น ม.ปลาย และ ม.ต้น ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ และส่งเสริมสนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้กับครูในพื้นที่ให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนขานรับนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การยกระดับการเรียนการสอนให้เข้มแข็งเพื่อให้เด็กมีพื้นฐานทางการเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร ทั้งโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

x

Check Also

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

IS การงานอาชีพ ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่องว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน

รายละเอียด

ผลการสอบคัดลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

รายชื่อ

แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

สามารถยื่นความป ...

Announcement of Satunwittaya School Subject : The Result of Foreign Teachers’ Selection Position : Science Teacher, Math Teacher and English teacher

28-3-66-1201-Mi ...

ผลการสอบคัดลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

รายชื่อ

ประกาศผลการแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้น ม.1,2,4,5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

IS การงานอาชีพ ...

Announcement of eligible candidates for interviewing as teachers at Satunwittaya School

รายละเอียด (Det ...

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนทั่วไป)

รายชื่อนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนทั่วไป)

รายชื่อนักเรียน

ผลการเรียน ชั้น ม.1, 2, 4 และ 5 ภาคเรียน 2/2565

นักเรียนเลือก s ...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

รายชื่อ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

รายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์คัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

รายชื่อนักเรียน

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ไปที่หน้าเว็บรั ...

ประกาศการรับสมัครครูต่างชาติ ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (Foreign Language Teacher Recruitment)

ประกาศ…รับสมัคร ...

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนความสามารถพิเศษด้านการเรียน โครงการทดสอบ Pre-Test “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปี 2566

รายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบประเภทโควต้านักเรียนเดิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนทั่วไป)

รายชื่อ

ประกาศการแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2565

การงานอาชีพ ภาษ ...

ผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2565

นักเรียนเลือก s ...