Home » คะแนน online » ดูผลคะแนน online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ดูผลคะแนน online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ดูผลคะแนน online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คำแนะนำ

รหัสผ่านให้นักเรียนใส่วันเดือนปีเกิด โดยต้องมีเครื่องหมายทับ /
เช่นนักเรียนเกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ก็ให้นักเรียนใส่รหัสผ่านดังนี้ 02/02/2536
โดยนักเรียนจะต้องใส่ 0 เข้าไปด้านหน้า เมื่อวันที่หรือเดือน ไม่เกิน 10 รหัสผ่านจะต้องมีทั้งหมด 10 ตัวเมื่อรวมเครื่องหมาย /

กดปุ่มนี้เพื่อ ดูผลคะแนน online