Home » กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ » ปัจฉิมนิเทศห้องเรียน SMART ม.ปลาย 6/1

ปัจฉิมนิเทศห้องเรียน SMART ม.ปลาย 6/1

วันที่ 9 เมษายน 2560 งานห้องเรียนพิเศษ SMART ม.ปลาย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้น ม.6/1 โดยมีกิจกรรมนันทนาการ เลี้ยงสังสรรค์ โดยมีท่านผู้อำนวยการนายมาโนช มณีวิทย์ มาเป็นประธาน

 

x

Check Also

ให้โอวาทและกำลังใจแก่นักเรียนสตูลวิทยา นางสาวกมลชนก ชนะสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน AFS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่น 60 (สิงหาคม2564- มิถุนายน 2565)

วันศุกร์ที่ 6 ส ...

ค่ายสานสัมพันธ์MEP สตูลวิทยา 64

2 มี.ค 64 ผอ.อร ...

ประชุมคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ

วันจันทร์ที่ 25 ...

โครงงาน ในการประชุมวิชาการสำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

นักเรียนโครงการ ...

อบรมเชิงปฏิบัติการ​การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ (The Geometer’s Sketchpad: GSP)​

โครงการห้อง​เรี ...

นำเสนอโครงงานนักเรียน​โครงการ​ห้อง​เรียนพิเศษ​วิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ เทคโนโลยี​และสิ่งแวดล้อม​ ระดับชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 6 (รอบที่ 1)

โครงการห้อง​เรี ...

อบรมรเทคนิคปฏิบัติการและการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

โครงการห้อง​เรี ...

กิจกรรมค่ายผู้นำวิทยาศาสตร์​ เครือข่ายภาคใต้​ตอนล่าง

นักเรียนโครงการ ...

ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ SMTE

วันที่ 8 สิงหาค ...

สัมภาษณ์นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส

วันอาทิตย์ที่ 9 ...

ฟิสิกส์สับประยุทธ

วันพุธที่ 26 กุ ...

โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล ฝ่ายกิจการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมปลาย (SMTE) จัด โครงการ​ศึกษา​แหล่ง​เรียนรู้​ของโครงการ​ห้องเรียน​พิเศษวิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​ เทคโนโลยี​ และสิ่งแวดล้อม​ SMTE​ กรุงเทพ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2562

FacebookFaceboo ...

วันที่ 30 มิถุนายน 2562 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมค่ายปฐมนิเทศ โครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง กลุ่มจังหวัดสตูลและ สงขลา ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

FacebookFaceboo ...

โรงเรียนสตูลวิทยา 18-23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMART) จัด กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศมาเลเซีย ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

FacebookFaceboo ...

การประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTE) เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 12 -14 กันยายน 2561

วันที่ 13 กันยา ...

ใวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน

ใวันที่ 21-22 ก ...

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2561 โดยมีครูภัทรกร หมาดฉิม เป็นครูที่ปรึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานในงาน Thailand Japan Science Fair 2018 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาพิษณุโลก

FacebookFaceboo ...

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายกิจการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(SMART)โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สานสัมพันธ์น้องพี่ SMART สตูลวิทยา ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 1/8 ,1/9, 2/7, 2/8, 3/7 และ 3/8 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

FacebookFaceboo ...

วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายกิจการห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ SMTE ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

FacebookFaceboo ...

ฝ่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิงแวดล้อม(SMTE) โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.4 จำนวน 30 คน

วันที่ 14 -16 ม ...