ข่าวสาร
Home » ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียน

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูมลายู (*หมายเหตุ ไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมาสมัคร *)

Read More »

ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างสอนภาษามลายู ประาศวันที่ 15 พ.ย. 2562 *ใหม่*

Read More »

การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนภาษามลายู

มลายูดาวน์โหลด

Read More »

เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบกลางเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสตูล

การสร้างข้อสอบ-สตูล-สไลด์ดาวน์โหลด ผังข้อสอบดาวน์โหลด บัตรข้ ...

Read More »

วันที่​ 21 กันยายน​ 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนต้านทุจริต จัดโดย สพม.16 ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา

Read More »

ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/62

ตารางการสอบปลายภาคเรียน 162ดาวน์โหลด Download

Read More »

กิจกรรมและเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษามลายู ปีการศึกษา 2562 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษามลายู โรงเรียนสตูลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

Read More »

คู่มือการประเมินฯ ว21/2560 สพฐ.

คู่มือ ว21 สพฐดาวน์โหลด ตัวอย่าง 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ส่วนที่ ...

Read More »

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ สพฐ.ดาวน์โหลด

Read More »

ผลการคัดเลือกผู้ขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนสตูลวิทยา ปีการศึกษา 2562 

ประกาศคัดเลือกผู้ขายอาหารปี2562ดาวน์โหลด

Read More »