วิธีการ

message user image
 1. กดลงทะเบียนโดยป้อนเลขประจำตัวนักเรียน,วันเดือนปีเกิดและกลุ่มของนักเรียน...
 2. เข้าสู่หน้าเลือกวิชา
 3. กดลงทะเบียนวิชา
 4. หน้าจอจะแสดงวิชาที่นักเรียนเลือกไว้
 5. ในกรณีต้องการเปลี่ยนวิชาให้นักเรียนเข้าไปที่เมนู วิชาสาที่นักเรียนเลือกไว้ แล้วกด ยกเลิก
 6. ทำการเลือกวิชาที่ลงทะเบียนใหม่
 7. คู่มือการเลือกวิชาที่ลงทะเบียนสอบแก้ตัว

แสดงหลักฐานการลงทะเบียน

message user image

  ให้นักเรียนพริ้นหรือแคปวิชาที่ลงทะเบียน ไปติดต่อครูผู้สอน

  โดยเลือกเมนูด้านซ้ายมื่อ รายละเอียดวิชาที่ลง


ลงทะเบียนสอบแก้ตัวออนไลน์