Home » Author Archives: admin (page 47)

Author Archives: admin

วันที่ 6 สิงหาคม​ 2561​ นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียนสตูลวิทยา “บานบุรีเกมส์​ 61” ​

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 6 สิงหาคม​ 2561​ นายมาโนช มณีวิทย์ ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยา ยินดีต้อนรับสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยมีคณะผู้บริหารจำนวน 30 คน ศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการโครงการ To Be Number One และการบริหารจัดการด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนสตูลวิทยา 

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา ยินดีต้อนรับสหวิทยาเ ...

Read More »

1 สิงหาคม วันก่อนตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 1 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัด ...

Read More »

โครงการกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่ พบประชาชน จังหวัดสตูล จุดที่ ๕ อำเภอเมืองสตูล

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการกระทรวงศึกษาธ ...

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับครูสุริยัน บิลหีม และนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 1,500 บาท จากการร่วมแข่งขันโดรน ศึกปีกหมุน ประลองทักษะ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยบีเอส 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับครูสุริยัน บิลหีม และนักเรียนโรงเรียนสตูลว ...

Read More »

24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

24 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยา ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 25 ...

Read More »

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 หอสมุดกลางโรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติ ตามนโยบายของ สพฐ. ภายใต้หัวข้อ “พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกร “

โรงเรียนสตูลวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 หอสมุดกลางโ ...

Read More »

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยานำนักเรียนร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา  และศิปวัฒนธรรม กิจกรรมพหุวัฒนธรรมอำเภอเมืองสตูล

 

Read More »

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล โดยนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาร่วมกับเหล่ากาชาดจัง ...

Read More »

ในวันที 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ในวันที 26 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรีย ...

Read More »