หน้าหลัก

message user image

ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์พลังสิบ และเงื่อนไขพิเศษ เปิดรับสมัคร 11-15 มีนาคม 2566

ความสามารถพิเศษ เปิดรับสมัคร 11-12 มีนาคม 2566

สถิติ

ประเภท จำนวนที่สมัครแล้ว
ม.1 ห้องเรียนทั่วไป 263
ม.1 ห้องเรียนวิทย์-พลังสิบ 75
ม.1 ความสามารถพิเศษ 14
ม.1 เงื่อนไขพิเศษ 1
ม.4 ห้องเรียนทั่วไป 161
ม.4 ห้องเรียนวิทย์-พลังสิบ 21
ม.4 ความสามารถพิเศษ 14
ม.4 เงื่อนไขพิเศษ 2

รายละเอียดวันสอบ

message user image

อย่าลืมเตรียม ดินสอขนาด 2B ปากกา และ ยางลบ มาในวันสอบ

ประเภท วันที่ในการสอบ
ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ห้องวิทย์-พลังสิบ และประเภทเงื่อนไขพิเศษ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.–11.00 น.
ม.1 ความสามารถพิเศษ 15 มีนาคม 2566 (สอบสัมภาษณ์ กับ ทดสอบความสามารถพิเศษ) เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ห้องวิทย์-พลังสิบ และประเภทเงื่อนไขพิเศษ 26 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.–11.00 น.
ม.4 ความสามารถพิเศษ 16 มีนาคม 2566 (สอบสัมภาษณ์ กับ ทดสอบความสามารถพิเศษ) เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารหลักฐานที่นำมาในวันสอบ

message user image

ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ

1.หลักฐานความสามารถพิเศษ
message user image

ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

1.หลักฐานประกอบเงื่อนไขพิเศษ
message user image

ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ

1.หลักฐานความสามารถพิเศษ
message user image

ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

1.หลักฐานประกอบเงื่อนไขพิเศษ

กำหนดการ