หน้าหลัก

message user image

ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนวิทย์พลังสิบ และเงื่อนไขพิเศษ เปิดรับสมัคร 9-13 มีนาคม 2567

ความสามารถพิเศษ เปิดรับสมัคร 9-10 มีนาคม 2567
message user image

แบบฟอร์มการรายงานผลการเรียนเพื่อให้สถานศึกษารับรอง กรณ๊ไม่มี บฟ.1

แบบฟอร์มการรายงานผลการเรียน

ประกาศ

ประกาศ ม.1

ประกาศ ม.4


เตือนความจำ

...

นักเรียนนำหลักฐานการสมัครตามประกาศโรงเรียนสตูลวิทยามาส่ง ในวันสอบคัดเลือก

คู่มือการสมัคร

คู่มือการสมัครทางคอมพิวเตอร์

คู่มือการสมัครทางมือถือ

สถิติ

ประเภท จำนวนที่สมัครแล้ว
ม.1 ห้องเรียนทั่วไป 0
ม.1 ห้องเรียนวิทย์-พลังสิบ 0
ม.1 ความสามารถพิเศษ 0
ม.1 เงื่อนไขพิเศษ 0
ม.4 ห้องเรียนทั่วไป 0
ม.4 ห้องเรียนวิทย์-พลังสิบ 0
ม.4 ความสามารถพิเศษ 0
ม.4 เงื่อนไขพิเศษ 0

รายละเอียดวันสอบ

message user image

อย่าลืมเตรียม ดินสอขนาด 2B ปากกา และ ยางลบ มาในวันสอบ

ประเภท วันที่ในการสอบ
ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ห้องวิทย์-พลังสิบ และประเภทเงื่อนไขพิเศษ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.–11.00 น.
ม.1 ความสามารถพิเศษ 19 มีนาคม 2567 (สอบสัมภาษณ์ กับ ทดสอบความสามารถพิเศษ) เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ห้องวิทย์-พลังสิบ และประเภทเงื่อนไขพิเศษ 24 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.–11.00 น.
ม.4 ความสามารถพิเศษ 20 มีนาคม 2567 (สอบสัมภาษณ์ กับ ทดสอบความสามารถพิเศษ) เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารหลักฐานที่นำมาในวันสอบ

message user image

ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ

1.หลักฐานความสามารถพิเศษ
message user image

ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

1.หลักฐานประกอบเงื่อนไขพิเศษ
message user image

ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทความสามารถพิเศษ

1.หลักฐานความสามารถพิเศษ
message user image

ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

1.หลักฐานประกอบเงื่อนไขพิเศษ

กำหนดการ


...