Home » กิจกรรม » ขอแสดงความยินดีกับครูสุริยัน บิลหีม และนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 1,500 บาท จากการร่วมแข่งขันโดรน ศึกปีกหมุน ประลองทักษะ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยบีเอส 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับครูสุริยัน บิลหีม และนักเรียน ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 1,500 บาท จากการร่วมแข่งขันโดรน ศึกปีกหมุน ประลองทักษะ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยบีเอส 28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ขอแสดงความยินดีกับครูสุริยัน บิลหีม และนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 1,500 บาท จากการร่วมแข่งขันโดรน  ศึกปีกหมุน ประลองทักษะ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยบีเอส  28-29 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

x

Check Also

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผล

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศจ้าง

ตารางเรียนนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

ตารงเรียนนักเรี ...

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.1,2,4,5 ปีการศึกษา 2654

การงานอาชีพ สัง ...

ประกาศประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2654 รอบสุดท้าย

การงานอาชีพ สุข ...

ยินดีกับโรงเรียนสตูลวิทยารับรางวัลนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูศิรินันท์ ยูโซะ ได้รับรางวัล OBEC AWARDS

โรงเรียนสตูลวิท ...

รับสมัคร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด

การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ชั้น ม.1,2,4,5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การงานอาชีพ สุข ...

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2654

การงานอาชีพ สัง ...

ประกาศจ้างครูชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียน ...

ประกาศซื้อหนังสือโดยวิธีคัดเลือก ประจำปี 2565

ประกาศโรงเรียน ...

การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

โปรดทราบ นักเรี ...

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

ดูรายชื่อ โปรดท ...

ประกาศผลการแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้น ม.1,2,4,5 ภาคเรียนที่ 2/2564

การงานอาชีพ คณิ ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ

รายละเอียด ประก ...