Home » ประกาศ » โครงการ เยาวชน เอเอฟเอส รุ่นที่ 57 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

โครงการ เยาวชน เอเอฟเอส รุ่นที่ 57 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

เป็นที่ทราบทั่วกันว่า การเดินทางไปกับ “เอเอฟเอส” คือประสบการณ์อันหาที่อื่นใดเหมือน จากต้นกำเนิดที่เก่าแก่ยาวนานสืบย้อนไปได้ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตลอดจนความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับของสังคมของนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทำให้มั่นใจได้ว่า นอกจาก เอเอฟเอส จะเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือแล้ว ยังเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่เป็นที่นิยมตลอดกาลจนถึงทุกวันนี้

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือ “เอเอฟเอส ประเทศไทย” ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจากทั่วโลก จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วมบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

นอกจากนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่หลากหลาย ให้เยาวชนได้ไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเพื่อนๆ รอบโลก โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.afsthailand.org อย่างต่อเนื่อง

Year Programs

ขณะนี้ โครงการ Year Program รุ่น 57
ริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560
– สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
– สามารถสมัครทางโปรแกรมออนไลน์ ลิกที่นี่ 
x

Check Also

ผลการสอบคัดลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

รายชื่อ

แบบยื่นความจำนงจัดหาที่เรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

สามารถยื่นความป ...

Announcement of Satunwittaya School Subject : The Result of Foreign Teachers’ Selection Position : Science Teacher, Math Teacher and English teacher

28-3-66-1201-Mi ...

ผลการสอบคัดลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

รายชื่อ

ประกาศผลการแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้น ม.1,2,4,5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

IS การงานอาชีพ ...

Announcement of eligible candidates for interviewing as teachers at Satunwittaya School

รายละเอียด (Det ...

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนทั่วไป)

รายชื่อนักเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนทั่วไป)

รายชื่อนักเรียน

ผลการเรียน ชั้น ม.1, 2, 4 และ 5 ภาคเรียน 2/2565

นักเรียนเลือก s ...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

รายชื่อ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

รายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์คัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

รายชื่อนักเรียน

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ไปที่หน้าเว็บรั ...

ประกาศการรับสมัครครูต่างชาติ ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (Foreign Language Teacher Recruitment)

ประกาศ…รับสมัคร ...

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนความสามารถพิเศษด้านการเรียน โครงการทดสอบ Pre-Test “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปี 2566

รายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบประเภทโควต้านักเรียนเดิม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ห้องเรียนทั่วไป)

รายชื่อ

ประกาศการแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2565

การงานอาชีพ ภาษ ...

ผลการเรียน ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2565

นักเรียนเลือก s ...

เกียรติบัตรคะแนนยอดเยี่ยมแยกระดับชั้น ผลการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปี 2566

ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ...

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครน ...