Home » ประกาศ » โครงการ เยาวชน เอเอฟเอส รุ่นที่ 57 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

โครงการ เยาวชน เอเอฟเอส รุ่นที่ 57 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

เป็นที่ทราบทั่วกันว่า การเดินทางไปกับ “เอเอฟเอส” คือประสบการณ์อันหาที่อื่นใดเหมือน จากต้นกำเนิดที่เก่าแก่ยาวนานสืบย้อนไปได้ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตลอดจนความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับของสังคมของนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทำให้มั่นใจได้ว่า นอกจาก เอเอฟเอส จะเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือแล้ว ยังเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่เป็นที่นิยมตลอดกาลจนถึงทุกวันนี้

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือ “เอเอฟเอส ประเทศไทย” ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจากทั่วโลก จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วมบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

นอกจากนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่หลากหลาย ให้เยาวชนได้ไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเพื่อนๆ รอบโลก โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.afsthailand.org อย่างต่อเนื่อง

Year Programs

ขณะนี้ โครงการ Year Program รุ่น 57
ริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560
– สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
– สามารถสมัครทางโปรแกรมออนไลน์ ลิกที่นี่ 
x

Check Also

สมัครทดสอบความสามารถทางวิชาการ โครงการทดสอบ Pre-Test “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ประจำปี 2565

สมัครทดสอบความส ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ขยายผลการอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science”

รายละเอียด สมัค ...

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวช

จังหวัดสตูล จัด ...

ประกาศ ผลการเรียนซ้ำประจำภาคเรียนที่ 1 /2564

การงานอาชีพ คณิ ...

ประกาศเรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียน (PDF ...

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

รายละเอียด Face ...

รางวัลห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (SMTE) ม.ปลาย โรงเรียนสตูลวิทยา

Facebook iconFa ...

รับเงิน 2,000

Facebook iconFa ...

ผลการสอบคัดเลือกเข้ารับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียด Face ...

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายชื่อ Faceboo ...

การรับสมัครสอบทุนภูมิทายาทปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ใบสมัคร รายละเอ ...

ยินดีกับนักเรียน เข้าร่วมโครงการเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา

นางสาวกัญญ์วรา ...

ให้โอวาทและกำลังใจแก่นักเรียนสตูลวิทยา นางสาวกมลชนก ชนะสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน AFS ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่น 60 (สิงหาคม2564- มิถุนายน 2565)

วันศุกร์ที่ 6 ส ...

ยินดีกับครูศิรินันท์ ยูโซะ

ยินดีกับครูศิริ ...

แนวทางการเปิดเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564

ประกาศโรงเรียนส ...

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ของนักเรียน ม.2-3 ม.5-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Pay in Slip ของ ...

โครงการสตูลวิทยาสู่ชุมชนและการจัดการเรียนรู้ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายละเอียด Face ...

โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔

Facebook iconFa ...

ยินดีกับนักเรียน ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1

Facebook iconFa ...

ตารางสอนนักเรียน 1/2564

รายละเอียดตาราง ...