Home » ประกาศ » โครงการ เยาวชน เอเอฟเอส รุ่นที่ 57 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

โครงการ เยาวชน เอเอฟเอส รุ่นที่ 57 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560

เป็นที่ทราบทั่วกันว่า การเดินทางไปกับ “เอเอฟเอส” คือประสบการณ์อันหาที่อื่นใดเหมือน จากต้นกำเนิดที่เก่าแก่ยาวนานสืบย้อนไปได้ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตลอดจนความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นที่ยอมรับของสังคมของนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ทำให้มั่นใจได้ว่า นอกจาก เอเอฟเอส จะเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือแล้ว ยังเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนที่เป็นที่นิยมตลอดกาลจนถึงทุกวันนี้

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ หรือ “เอเอฟเอส ประเทศไทย” ได้ดำเนินการร่วมกับเอเอฟเอสโลกและประเทศสมาชิกจากทั่วโลก จัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจอันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขระหว่างมวลมนุษยชาติ และเป็นการพัฒนาทักษะ ค่านิยมส่วมบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน จนสามารถปรับตนเองให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างในหลายๆ ด้านได้อย่างมีความสุข เยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของเอเอฟเอสจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเยาวชนไทยไปศึกษาและพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในต่างประเทศระยะเวลาประมาณ 1 ปีการศึกษา

นอกจากนี้ เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่หลากหลาย ให้เยาวชนได้ไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเพื่อนๆ รอบโลก โดยท่านสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ www.afsthailand.org อย่างต่อเนื่อง

Year Programs

ขณะนี้ โครงการ Year Program รุ่น 57
ริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2560
– สามารถดาวน์โหลดระเบียบการเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 
– สามารถสมัครทางโปรแกรมออนไลน์ ลิกที่นี่ 
x

Check Also

ประกาศผลการแก้ตัวครั้งที่ 2 ชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การงานอาชีพ แนะ ...

ประกาศผลการแก้ตัวครั้งที่ 1 ชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การงานอาชีพ กิจ ...

ผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2566

server 1 server ...

บัญชีรายนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

ตารางสอบปลายภาค ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสตูลวิทยา

รายชื่อ ประกาศร ...

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเงินอุดหนุนภูมิทายาท “ทุนภูมิทายาท” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ ใบรับสมั ...

หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา Reskilling and Upskilling Secondary School Teachers : ELT Teaching Methods, Material Development based on the CEFR (online ผ่านระบบ Zoom)

รายละเอียดหลักส ...

กำหนดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Canva”

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล เรื่อง การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

รายละเอียด

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม การสร้างสื่อด้วยโปรแกรม canvas วันที่ 18 มิถุนายน 2566 และ วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศจังหวัดสตูล (HCEC) โรงเรียนสตูลวิทยา

รายชื่อ เนื่องจ ...

ขั้นตอนการชำระเงินค่าเทอมระบบ online

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เริ่มใช้ 29/05/66

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ...

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565

การงานอาชีพ ลูก ...

ประกาศผลการเรียนซ้ำ ชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2565

แนะแนว การงานอา ...

The Result of Foreign Teachers’ Selection Position : Science – English Teacher.

Detail

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง ผลสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนสตูสวิทยา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

รายละเอียด

Announcement of eligible candidates for interviewing as teachers at Satunwittaya School

Detail

ประกาศโรงเรียนสตูลวิทยา เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่โรงเรียนส ...