Home » Uncategorized » ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมการติววิชาความถนัดทั่วไป(GAT)

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมการติววิชาความถนัดทั่วไป(GAT)

  • ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนสตูลวิทยา ได้ดำเนินงานโครงการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนสตูลวิทยา
x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...