ข่าวสาร
Home » Uncategorized » รองชนะเลิศอันดับ 1 ของสำ นักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดสตูล ประเภทหนังสั้นและเพลง

รองชนะเลิศอันดับ 1 ของสำ นักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดสตูล ประเภทหนังสั้นและเพลง

วันที่ 29 พ.ย. 2559 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของสำ นักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดสตูล ประเภทหนังสั้นและเพล

x

Check Also

นักเรียนดีเด่น

FacebookTwitter ...