ข่าวสาร
Home » Uncategorized » ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

นายมาโนช มณีวิทย์

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา

นายเจริญ  จุลนันโท

รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณแผนงานและบุคคล

นายธรรมศักดิ์ ปานยิ่ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน

x

Check Also

นักเรียน

FacebookTwitter ...