ข่าวสาร
Home » Test2page 41

Test2

ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนสตูลวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2453  ...

Read More »

โครงการห้องเรียนพิเศษ

Read More »

โครงการอ่านสร้างสุข (ยกกำลังสุข)สู่ ชุมชน

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โครงการอ่านสร้างสุข (ยกกำลังสุข)สู่ ชุ ...

Read More »

แปรอักษรสัญลักษณ์ เป็นเลข ๙ ไทย เพื่อน้อมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 24 พ.ย. 2559 บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนสตูลวิทยา คณะผู ...

Read More »

เผยแพร่ความรู้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

วันที่ 24 พ.ย. 2559 กิจกรรม. เผยแพร่ความรู้ของคณะศิลปกรรมศาส ...

Read More »

รวมพลังแห่งความภักดี

วันที่ 22 พ.ย. 2559 รัฐบาลจัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ...

Read More »

• วันที่ 15 พ.ย. 2559 โรงเรียนสตูลวิทยายินดีต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศ ได้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนสตูลวิทยา

วันที่ 15 พ.ย. 2559 โรงเรียนสตูลวิทยายินดีต้อนรับคณะกรรมการม ...

Read More »

โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ฯ

วันที่ 14 -19 พฤศจิกายน 2559 สหวิทยาเขตอันดามันดำเนินโครงการ ...

Read More »

กิจกรรมการฝึกอบรมการมัดย้อมแบบญี่ปุ่นชิโบริ

5 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมการฝึกอบรมการมัด ...

Read More »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 คณะครูโรงเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วมอบรม ...

Read More »