Home » ผลงานนักเรียน (page 29)

ผลงานนักเรียน

• วันที่ 5 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร,ครู และลูกเสือ โรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่12 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 5 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร,ครู และลูกเสือ โรงเรียนสตู ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยารับมอบเกียรติบัตร โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา โดยมีครูญาณกวี เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร

Read More »

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันที่ 4 เมษายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัต ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยายินดีกับครูณัฏยา แสงอรุณ ได้รับรางวัลอาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่นระดับภาค ประจำปี พ.ศ 2559

โรงเรียนสตูลวิทยายินดีกับครูณัฏยา แสงอรุณ ได้รับรางวัลอาสาสม ...

Read More »

ให้ความรู้และสาธิตการประดิษฐ์หุ่นยนต์และการบังคับเครื่องบินเล็กบังคับด้วยมือ ให้กับโรงเรียนหนองผักฉีด อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันที่ 28 มีนาคม 2560 คุณครูสุริยัน บิลหีมและคุณครูวิทยา มิห ...

Read More »

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 27 มีนาคม 2560

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตูลว ...

Read More »

นักเรียนโครงการห้องเรียน SMART ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตูลวิทยา ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่ภาคอีสานและกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2560

Read More »

วันที่ 20- 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยฝ่ายห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น ม.1/7 และ ม.1/8 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

วันที่ 20- 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยฝ่ายห้องเรียนพ ...

Read More »

• นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้กรุงเทพมหานคร เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ระว่างวันที่21- 25. มีนาคม 2560

นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทัศนศึกษาแหล่งเร ...

Read More »

นักเรียนเข้าร่วมการอบรม การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.- สพฐ. ยุวชน 2560

วันที่ 13 -15 มีนาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยานำโดยครูสุริยา บี ...

Read More »