Home » ผลงานนักเรียน (page 25)

ผลงานนักเรียน

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรม ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิทยา รุ่น3 ศึกษาดูงาน ห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนสตูลวิ ...

Read More »

โครงการอบรมสร้างองค์ความรู้และสร้างเครื่อข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2560 ณ บ้านหัวหิน อำเภอละงู จังหวัดสตูล

Read More »

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายโครงการ STW conservative Math camp 2017 ศูนย์การเรียนรู้โหนด นา เล สะทิงพระ จังหวัดสงขลา

Read More »

ศูนย์ ERIC จัดกิจกรรม Reading Aloud Camp for M.1 Student ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค. 2560 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

ศูนย์ ERIC จัดกิจกรรม Reading Aloud Camp for M.1 Student ระห ...

Read More »

• วันที่ 7 กรฎาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOC และต้อนรับคณะครูจากโรงเรียน SMK Bandar Tasek Mutiara ประเทศมาเลเซีย ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

Read More »

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 กองพลทหารราบที่ 5 กองทัพภาคที่ 4 จัดอบรม โครงการสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์ ณ หอประชุมโรงเรียน สตูลวิทยา

Read More »

นักเรียนแลกเปลี่ยน นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AFS Intercultural Programs Thailand – เอเอฟเอส ประเทศไทยมาเล่าประสบการณ์

Read More »

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (eric) จัดกิจกรรมเสวนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ วัดการเรียนการสอนและวัดผลอย่างไรตรงตัวชี้วัด

เมื่อวันที่2-3 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเ ...

Read More »

โรงเรียนสตูลวิทยาแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตูลวิทยาเข้าร่วม ...

Read More »

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากชาดจังหวัดสตูล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมนาชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ครบ 40 ปี และวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 128 ปี

Read More »