Daily Archives: เมษายน 4, 2562

โรงเรียนสตูลวิทยา 4 เมษายน 2562 จัดกิจกรรม “พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล โดยมี ผอ.มาโนช มณีวืทย์ เป็นประธานในพิธี

Read More »