ข่าวสาร
Home » ประกาศโรงเรียน » ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม. 3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม. 3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม. 3 และ ม.6  ปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรจบการศึกษาปีการศึกษา 2561

ณ  หอประชุม 100  ปี  โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล  วันพฤหัสบดีที่ 4  เมษายน   พ.ศ. 2562

ลงทะเบียน เวลา 08.00 – 0830 น.  แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเรียบร้อย

(หากมาเกินเวลาทีกำหนด ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมพิธี) 

นักเรียนที่ยังไม่ส่งใบขอจบ จะไม่ได้รับเอกสารการจบในวันดังกล่าวขอให้ติดต่อฝ่ายวิชาการโดยด่วน

x

Check Also

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

satunwittaya m1 ...