Home » ประชาสัมพันธ์ » 8​ พ.ย. 2561 โรงเรียน​สตูลวิทยา​ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOA)​ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกับคณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยทักษิณ​ ณ​ ห้องโสตทัศนศึกษา​

8​ พ.ย. 2561 โรงเรียน​สตูลวิทยา​ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOA)​ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกับคณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยทักษิณ​ ณ​ ห้องโสตทัศนศึกษา​

8​ พ.ย. 2561 โรงเรียน​สตูลวิทยา​ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOA)​ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกับคณะศิลปกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยทักษิณ​ ณ​ ห้องโสตทัศนศึกษา​

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...