ข่าวสาร
Home » กิจกรรม » ผลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคใต้  วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ สถาบันขงจื๊อ ม.อ หาดใหญ่

ผลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคใต้  วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ สถาบันขงจื๊อ ม.อ หาดใหญ่

โรงเรียนสตูลวิทยา

ผลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคใต้  วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ สถาบันขงจื๊อ ม.อ หาดใหญ่

  • รายการการแข่งขันเล่าสุภาษิตจีน

ได้รับรางวัลชนะเลิศของภาคใต้โรงเรียนสตูลวิทยา

ได้แก่ นายชัยฤทธิ์ ล่านุ้ย นักเรียนชั้น ม.6/6 จาก32 ผู้เข้าร่วมเเข่งขัน

  • การเเข่งขันละครพูด

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของภาคใต้

  1. นายชัยฤทธิ์  ล่านุ้ย 6/6
  2.  นางสาว อลิสสา เเซะอามา 6/6
  3. นางสาว วานิตา ยอดถี 6/6
  4.  นางสาว ศรุตา หนูรัตเเก้ว 4/6
  5. นางสาว  วิลาวัลย์ หลงกาสา 6/6
  • รายการเเข่งขันถักไหมจีน

ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

เด็กชาย ภานุพันธ์  จิตตระกูล 2/5

จากผู้เข้าร่วมเเข่งขัน 14 จังหวัดภาคใต้

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดอบรมครู “สร้างสรรค์ห้องเรียน 4.0 ด้วยPlickers” ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสำหรับครูและนักเรียนระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 136

FacebookTwitter ...