Home » ประชาสัมพันธ์ » 5 กันยายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา ยินดีกับนางสาวยามีละห์ อุมาจิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการพูดสุนทรพจน์ภาษามาเลเซีย ระดับ ม.4-6 งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (world-class standard school symposium ) กลุ่มที่ 4 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จังหวักนครศรีธรรมราช 

5 กันยายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา ยินดีกับนางสาวยามีละห์ อุมาจิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการพูดสุนทรพจน์ภาษามาเลเซีย ระดับ ม.4-6 งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (world-class standard school symposium ) กลุ่มที่ 4 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จังหวักนครศรีธรรมราช 

5 กันยายน 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา ยินดีกับนางสาวยามีละห์ อุมาจิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการพูดสุนทรพจน์ภาษามาเลเซีย ระดับ ม.4-6 งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (world-class standard school symposium ) กลุ่มที่ 4 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560  ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรม ราช จังหวักนครศรีธรรมราช

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...