Home » กิจกรรม » 29 พฤศจิกายน 2562 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ประธานศูนย์AFS เขตสตูล ได้พบและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีนที่เข้าสอบ โครงการ AFS ประเทศจีน (หอพัก) สอบตรงรุ่นที่ 59 (2563-2564) ณ สนามสอบโรงเรียนสตูลวิทยา

29 พฤศจิกายน 2562 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ประธานศูนย์AFS เขตสตูล ได้พบและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีนที่เข้าสอบ โครงการ AFS ประเทศจีน (หอพัก) สอบตรงรุ่นที่ 59 (2563-2564) ณ สนามสอบโรงเรียนสตูลวิทยา

x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...