Home » กิจกรรม » 27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรม โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดพิทักษ์คลองขุด, วัดชนาธิปเฉลิม และ วัดมงคลมิ่งเมือง

27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรม โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดพิทักษ์คลองขุด, วัดชนาธิปเฉลิม และ วัดมงคลมิ่งเมือง

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...