Home » กิจกรรม » 27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรม โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดพิทักษ์คลองขุด, วัดชนาธิปเฉลิม และ วัดมงคลมิ่งเมือง

27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรม โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดพิทักษ์คลองขุด, วัดชนาธิปเฉลิม และ วัดมงคลมิ่งเมือง

x

Check Also

ปลูกไม้ประจำรัชกาลที่ 10 “ต้นรวงผึ้ง

วันพฤหัสบดีที่ ...