Home » ประชาสัมพันธ์ » 26 มิถุนายน 2561 วันยาเสพติดโลก โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

26 มิถุนายน 2561 วันยาเสพติดโลก โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...