Home » กิจกรรม » 23 มกราคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับจังหวัด รายการยุวชนประกันภัย ประเภทเพลงและหนังสั้น(งานนอกหลักสูตรร่วมกับงานจราจร) และเกียรติบัตรรางวัลรายการตอบปัญหาวันรัฐธรรมนูญ ปีการศึกษา 2561 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

23 มกราคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับจังหวัด รายการยุวชนประกันภัย ประเภทเพลงและหนังสั้น(งานนอกหลักสูตรร่วมกับงานจราจร) และเกียรติบัตรรางวัลรายการตอบปัญหาวันรัฐธรรมนูญ ปีการศึกษา 2561 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

x

Check Also

รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธ ...