Home » ประชาสัมพันธ์ » 19 พ.ย. 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ แหล่งเรียนรู้เครือข่ายสัมคมรีไซเคิลเทศบาลตำบลควนโดน ชุมชนควนโดนใน จ.สตูล

19 พ.ย. 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ แหล่งเรียนรู้เครือข่ายสัมคมรีไซเคิลเทศบาลตำบลควนโดน ชุมชนควนโดนใน จ.สตูล

19 พ.ย. 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ แหล่งเรียนรู้เครือข่ายสัมคมรีไซเคิลเทศบาลตำบลควนโดน ชุมชนควนโดนใน จ.สตูล

x

Check Also

ปลูกไม้ประจำรัชกาลที่ 10 “ต้นรวงผึ้ง

วันพฤหัสบดีที่ ...