ข่าวสาร
Home » ผลงานนักเรียน » 1 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมโครงการ 1 สิงหาคม วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา ณ ลานหน้าอาคารเรียน 1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้งโรงเรียนและสร้างความภาคภูมิใจในสถานศึกษาให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากร ตลอดจนเป็นการทำบุญทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากรในโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน และได้รับเกียรติจากนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มอบทุนการศึกษาฯให้แก่นักเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน

1 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมโครงการ 1 สิงหาคม วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนสตูลวิทยา ณ ลานหน้าอาคารเรียน 1 ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของผู้ก่อตั้งโรงเรียนและสร้างความภาคภูมิใจในสถานศึกษาให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากร ตลอดจนเป็นการทำบุญทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่บุคลากรในโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน และได้รับเกียรติจากนายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มอบทุนการศึกษาฯให้แก่นักเรียนสหวิทยาเขตอันดามัน

x

Check Also

วันที่​ 21 กันยายน​ 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนต้านทุจริต จัดโดย สพม.16 ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา

FacebookTwitter ...