Home » ประชาสัมพันธ์ » • วันที่ 7 กรฎาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOC และต้อนรับคณะครูจากโรงเรียน SMK Bandar Tasek Mutiara ประเทศมาเลเซีย ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

• วันที่ 7 กรฎาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOC และต้อนรับคณะครูจากโรงเรียน SMK Bandar Tasek Mutiara ประเทศมาเลเซีย ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...