ข่าวสาร
Home » กิจกรรม » ใวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน

ใวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน

ใวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย โดยจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรม Geometer’s Sketchpad ให้กับนักเรียนชั้น ม.4/1 อบรมโปรแกรม YENKA Chemistry & Physics ให้กับนักเรียนชั้น ม.5/1 และอบรมโปรแกรม Adobe Photoshop ให้กับนักเรียนชั้น ม.6/1 รวมนักเรียนทั้งหมด 84 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตูลวิทยา เพื่อให้นักเรียนปรับไปใช้ในการเรียนและการทำโครงงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษต่อไป

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดอบรมครู “สร้างสรรค์ห้องเรียน 4.0 ด้วยPlickers” ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีสำหรับครูและนักเรียนระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 136

FacebookTwitter ...