ข่าวสาร
Home » กิจกรรม » ใวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน

ใวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน

ใวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย โดยจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรม Geometer’s Sketchpad ให้กับนักเรียนชั้น ม.4/1 อบรมโปรแกรม YENKA Chemistry & Physics ให้กับนักเรียนชั้น ม.5/1 และอบรมโปรแกรม Adobe Photoshop ให้กับนักเรียนชั้น ม.6/1 รวมนักเรียนทั้งหมด 84 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตูลวิทยา เพื่อให้นักเรียนปรับไปใช้ในการเรียนและการทำโครงงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษต่อไป

x

Check Also

กลุ่มงานบุคลากร โรงเรียนสตูลวิทยา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) โรงเรียนสตูลวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

FacebookTwitter ...