ข่าวสาร
Home » กิจกรรม » ใวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน

ใวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน

ใวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย โดยจัดกิจกรรมอบรมโปรแกรม Geometer’s Sketchpad ให้กับนักเรียนชั้น ม.4/1 อบรมโปรแกรม YENKA Chemistry & Physics ให้กับนักเรียนชั้น ม.5/1 และอบรมโปรแกรม Adobe Photoshop ให้กับนักเรียนชั้น ม.6/1 รวมนักเรียนทั้งหมด 84 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตูลวิทยา เพื่อให้นักเรียนปรับไปใช้ในการเรียนและการทำโครงงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษต่อไป

x

Check Also

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายมาโนช มณีวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา รับโล่ในฐานะที่โรงเรียนสตูลวิทยาเป็นศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ประจำจังหวัดสตูลในโอกาสครบรอบ 40 ปี มสธ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ

FacebookTwitter ...