Home » กิจกรรม » โรงเรียนสตูลวิทยา 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยท่านรองผู้อำนวยการ นายเจริญ จุลนันโท รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนกิจการนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561 จาก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 ณ สนามจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนสตูลวิทยา 7 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาโดยท่านรองผู้อำนวยการ นายเจริญ จุลนันโท รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนกิจการนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561 จาก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 ณ สนามจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

x

Check Also

รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธ ...