Home » ผลงานนักเรียน » โรงเรียนสตูลวิทยา 4 เมษายน 2562 จัดกิจกรรม “พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล โดยมี ผอ.มาโนช มณีวืทย์ เป็นประธานในพิธี

โรงเรียนสตูลวิทยา 4 เมษายน 2562 จัดกิจกรรม “พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล โดยมี ผอ.มาโนช มณีวืทย์ เป็นประธานในพิธี

x

Check Also

รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธ ...