Home » กิจกรรม » โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ “อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน” ปีการศึกษา 2559 จากสถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุขจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ “อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน” ปีการศึกษา 2559 จากสถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุขจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

27 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับรางวัลชมเชย โครงการ “อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน” ปีการศึกษา 2559 สถานศึกษาต้นแบบ ชุมชนอ่านสร้างสุข จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...