Home » กิจกรรม » โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา รับมอบโล่และเกียรติบัตร รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ OBECQA : 2560 ได้ผ่านการประเมินคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA )

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา รับมอบโล่และเกียรติบัตร รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ OBECQA : 2560 ได้ผ่านการประเมินคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA )

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...