Home » กิจกรรม » โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ให้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ บ่อเจ็ดลูก ท่าเทียบเรือปากบารา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงตอนล่าง จังหวัดสตูล

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ให้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ บ่อเจ็ดลูก ท่าเทียบเรือปากบารา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงตอนล่าง จังหวัดสตูล

โรงเรียนสตูลวิทยา
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ให้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ บ่อเจ็ดลูก ท่าเทียบเรือปากบารา และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงตอนล่าง จังหวัดสตูล

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...