Home » กิจกรรม » โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมืองถลาง เพื่อศึกษาดูดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตูลวิทยา เพื่อเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์สอนที่หลากหลาย สามารถนำมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 28 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสตูลวิทยาต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเมืองถลาง เพื่อศึกษาดูดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสตูลวิทยา เพื่อเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์สอนที่หลากหลาย สามารถนำมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...