Home » กิจกรรม » โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงวันสำคัญทางศาสนาพุทธ จัดกิจกรรมพุทธบุตร โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วม ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา เวลา 08.30-11.00. น. โดยมีทานผู้อำนวยการ นายมาโนช มณีวิทย์ เป็นประธาน

โรงเรียนสตูลวิทยา วันที่ 28 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงวันสำคัญทางศาสนาพุทธ จัดกิจกรรมพุทธบุตร โดยมีนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วม ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา เวลา 08.30-11.00. น. โดยมีทานผู้อำนวยการ นายมาโนช มณีวิทย์ เป็นประธาน

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมหิรันต์ คำแหง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนสตูลวิทยา สอบได้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ณ ประเทศอาร์เจนตินา

FacebookTwitter ...