Home » ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนสตูลวิทยาแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนคนเก่ง จากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสตูลวิทยาแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนคนเก่ง จากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 

โดยมีครูการุณย์  ติณรัตน์ เป็นครูผู้ควบคุมทีมและฝึกซ้อม และนักเรียน ร่วมการแข่งขันได้แก่

1. เด็กหญิงจินตนา  มาช่วย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แจ่มจันทา
3. เด็กหญิงอิฐธิยาภรณ์  ทองรักษ์

 

รางวัลเหรียญทอง   รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6

นายธิติวุฒิ  เพ็ชรเล็ก

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม ครูพงษ์ศักดิ์  คงสง

 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

นางสาวนูรีน  ยีมัสซา

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม ครูพงษ์ศักดิ์  คงสง

 

x

Check Also

9 ตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ

วันพฤหัสบดี ที่ ...