Home » ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนสตูลวิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการสัมมนาโครงการเยาวชนสตูลรุ่นใหม่ไร้ทุจริต วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00- 17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดสตูล

โรงเรียนสตูลวิทยาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการสัมมนาโครงการเยาวชนสตูลรุ่นใหม่ไร้ทุจริต วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00- 17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดสตูล

x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...