Home » กิจกรรม » โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเรียน 2

โรงเรียนสตูลวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเรียน 2

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...