Home » ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายทินกร วราพันธ์เลิศ ได้รับการคัดเลือกรับทุนจากมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย

โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายทินกร วราพันธ์เลิศ ได้รับการคัดเลือกรับทุนจากมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายทินกร วราพันธ์เลิศ ได้รับการคัดเลือกรับทุนจากมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย เต็มจำนวน เข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 58 เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศโคลัมเบีย

x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...