ข่าวสาร
Home » ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

นางสาวกลอยกาญจน์  เมืองปาน  สาขาวิชาฟิสิกส์ สำรอง สาขาวิชาชีววิทยา

นางสาวพลอยชมพู เล่ห์ทองคำ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวพุทธชาติ จอมสว่าง สาขาวิชาชีววิทยา

นางสาวภัควลัญชญ์ กนกเนตรจามร สาขาวิชาชีววิทยา

นางสาวอธิชา แก้วไวยุทธ สาขาวิชาฟิสิกส์

 

นายพงศพัค สุจิตะพันธ์  สาขาวิชาฟิสิกส์

x

Check Also

วันที่​ 21 กันยายน​ 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนต้านทุจริต จัดโดย สพม.16 ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา

FacebookTwitter ...