ข่าวสาร
Home » ประชาสัมพันธ์ » โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

โรงเรียนสตูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

นางสาวกลอยกาญจน์  เมืองปาน  สาขาวิชาฟิสิกส์ สำรอง สาขาวิชาชีววิทยา

นางสาวพลอยชมพู เล่ห์ทองคำ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นางสาวพุทธชาติ จอมสว่าง สาขาวิชาชีววิทยา

นางสาวภัควลัญชญ์ กนกเนตรจามร สาขาวิชาชีววิทยา

นางสาวอธิชา แก้วไวยุทธ สาขาวิชาฟิสิกส์

 

นายพงศพัค สุจิตะพันธ์  สาขาวิชาฟิสิกส์

x

Check Also

โรงเรียนสตูลวิทยา จัดโครงการลูกพระยาไม่พึ่งพายาเสพติด(โรงเรียนสีขาว) ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 – 30 มกราคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

FacebookTwitter ...