Home » กิจกรรม » โครงการห้องเรียนพิเศษ SMART โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๗ และ ม.๓/๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มาเลเซียและประเทศสิงคโปร์

โครงการห้องเรียนพิเศษ SMART โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๗ และ ม.๓/๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มาเลเซียและประเทศสิงคโปร์

x

Check Also

รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธ ...