Home » กิจกรรม » โครงการห้องเรียนพิเศษ SMART โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๗ และ ม.๓/๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มาเลเซียและประเทศสิงคโปร์

โครงการห้องเรียนพิเศษ SMART โรงเรียนสตูลวิทยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๗ และ ม.๓/๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มาเลเซียและประเทศสิงคโปร์

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...