Home » ผลงานนักเรียน » แสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา นายพงศักดิ์ บุญราศรี รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

แสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา นายพงศักดิ์ บุญราศรี รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

แสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยาได้แก่

1.นายพงศักดิ์ บุญราศรี  รับรางวัลชนะเลิศ

2.นางสาวบัวอินทร์  เพ็ชรสังข์ รับรางวัลชมเชย

ในกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนจังหวัดสตูลเกิดความตระหนักมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมเผยแพร่ค่านิยม จิตสำนึกที่ดีงาม

x

Check Also

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นักเรียนและครูโรงเรียนสตูลวิทยา ร่วมกับสำนักพุทธฯ จ.สตูล สวดมนต์และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดชนาธิปเฉลิม (พระอารามหลวง)

FacebookTwitter ...