Home » กิจกรรม » โครงการสร้างความรู้สู่มหาวิทยาลัย เป็นการติวเพื่อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

โครงการสร้างความรู้สู่มหาวิทยาลัย เป็นการติวเพื่อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสร้างความรู้สู่มหาวิทยาลัย เป็นการติวเพื่อสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 แผนการเรียนภาษาจีน เข้าร่วม 94คน ติวโดยมีวิทยากรจากสถาบันขงจื่อ โรงเรียนศรีนคร นายภานุพงศ์ สิริทรัพย์นพคุณ เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา

x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...