Home » กิจกรรม » วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัด โครงการ คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษา บรรยายธรรม และละครคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายอรุณ โต๊ะหวันหลง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตูลวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัด โครงการ คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมสอบธรรมศึกษา บรรยายธรรม และละครคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายอรุณ โต๊ะหวันหลง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา

x

Check Also

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth-Camp)

วันพฤหัสบดีที่ ...